Verve 无源扬声器

新的Verve系列箱体采用桦木箱体,抗磨喷涂处理,100%意大利制造,具备极高性能价格比。

FBT Verve系列音箱配置有恒指向可旋转号筒,高效能低音和高音压缩驱动器,更高品质分频保护电路,新Verve系列拥有5个双功放有源和5个无源型号,以及两款同轴双功放模式的舞台返听型号。

若要加强低音效果,可以配合 SUBLine系列超低音音箱,SUBLine可提供12"、15"和18"等不同大小的超低音音箱,此外还有完备的安装选购配件,方便固定安装选用。配置参数 Verve 212Verve 115Verve 112Verve 110Verve 108
产品类型 两分频无源扬声器 两分频无源扬声器 两分频无源扬声器 两分频无源扬声器 两分频无源扬声器
建议功放功率 800 W 500 W 400 W 300 W 250 W
额定功率 400 W 250 W 200 W 150 W 125 W
标称阻抗(Ω) 8 Ω 8 Ω 800 W 600 W 8 Ω
频率响应(-6dB) 55 Hz - 18 kHz 55Hz - 18KHz 55 Hz - 18 kHz 60 Hz - 18 kHz 70 Hz - 18 kHz
低频单元 2 x 12" - 2.5"音圈 15" - 2.5"音圈 12" - 2.5" 音圈 10" - 2" 音圈 8" - 2"音圈
高频单元 1.4" - 2.5" 音圈 1" - 1.4" 音圈 1" - 1.4" 音圈 1" - 1.4" 音圈 1" - 1.4" 音圈
灵敏度 101 dB 99 dB 98 dB 97 dB 95 dB
最大声压级 连续/峰值 130 / 134 dB 125 / 129 dB 124 / 128 dB 121 / 125dB 119 / 123 dB
覆盖角(HxV) 70° x 50° H×V 80° x 50° H×V 80° x 50° H×V 80° x 50° H×V 80° x 50° H×V
尺寸(WHD) 394 x 1015 x 380 mm 425 x 742 x 420 mm 394 x 645 x 380 mm 326 x 565 x 325 mm 268 x 500 x 270 mm
产品净重 34.5 kg 27.2 kg 20.6 kg 15.4 kg 11.6 kg
查看更多查看更多查看更多查看更多查看更多
中文